Μεθοδολογία

Αρχές του σχολείου μας

Μεθοδολογικές και Παιδαγωγικές

Επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Μαθαίνουμε, χρησιμοποιούμε και επικοινωνούμε στην ξένη γλώσσα στόχο. Η μητρική γλώσσα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο υποστηρικτικά για να χαμηλώνει τα επίπεδα των συναισθηματικών φίλτρων και του άγχους. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες η μάθηση της ξένης γλώσσας είναι αποτελεσματικότερη και επιτυγχάνεται γρηγορότερα όταν υποστηρικτικά η μητρική γλώσσα χρησιμοποιείται στη τάξη.
Ενσωματώνουμε τη διαφοροποιημένη διδασκαλία σε τις όλες τις τάξεις ώστε το διδακτικό και μαθησιακό υλικό, η μαθησιακή διαδικασία και η αξιολόγηση να προσαρμόζονται στις μαθησιακές ανάγκες όλης της τάξης και του κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Η κάθε τάξη είναι μια μαθησιακή ομάδα. Είναι μία μαθησιακή κοινότητα με απίστευτη δυναμική. Προωθούμε τη μάθηση μέσα από τη συνεργασία, τη διάδραση, την αλληλοβοήθεια και τον αλληλοσεβασμό. Το λάθος είναι μέρος της διαδικασίας μάθησης και γι’ αυτό ευπρόσδεκτο και χρήσιμο. Το μάθημα εμπλουτίζεται με την ενσωμάτωση αυθεντικών κειμένων και βίντεο από πολλές διαφορετικές εκπαιδευτικές πηγές.
kotsoni_school