Κοτσώνη Γιώτα

Κοτσώνη

Παναγιώτα

Η Κοτσώνη Γιώτα είναι υποψήφια Διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο την διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και άλλες Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, ένας τομέας που ελάχιστοι παγκοσμίως ασχολούνται τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και ερευνητικό επίπεδο.

Ίδρυσε, διδάσκει και είναι διευθύντρια σπουδών εδώ και 16 χρόνια στο ΚΞΓ Κοτσώνη στα Λαγυνά. Το ενδιαφέρον της για την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση της ξένης γλώσσας από όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα από μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες την ώθησαν σε περαιτέρω σπουδές και την παρακολούθηση δύο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος Νευρογλωσσολογίας με ειδίκευσης στις «Γλωσσικές Διαταραχές και Εκπαιδευτική Παρέμβαση» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της «Ειδικής Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, έχει μετεκπαίδευση στο School of Psychology and Clinical Language Sciences στον τομέα «Cognitive Neuroscience Methods» (Μέθοδοι της Γνωστικής Νευροεπιστήμης) στο University of Reading της Αγγλίας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας τόσο σε τυπικούς μαθητές όσο και σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και άλλες Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Ερευνά και δημοσιεύει τα αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών της σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέρος των ερευνών της δημοσιεύτηκαν σε παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια στη Φλωρεντία, στη Μαδρίτη και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης. Έχει παρευρεθεί σε δεκάδες διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και παρακολουθήσει σεμινάρια των γνωστότερων ακαδημαικών γλωσσολόγων του κόσμου όπως Michael Long, David Little, Phillip Hubbard.
Παρακάτω παρουσιάζονται δημοσιεύσεις της και επιλεγμένα κάποια από τα Συνέδρια και Σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει, παρουσιάσει και δημοσιεύσει άρθρα και έρευνές της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:

Δημοσιεύσεις

 • Kotsoni, P.A. & Ypsilandis, G.S. (2018). L2 Vocabulary Retention in Typically Developing Children and Children with Learning Disabilities: Comparing Individual Words and Multi-word Items. In Pixel (Ed.), The Future of Education. Proceedings of the 8th International Conference (pp. 156-160). Florence: Pixel.
 • Kotsoni, P.A. & Tsirikas, A. (2018). School-Wide Positive Behavior Support System: Measuring the System’s Awareness in the Greek Educational System. 6th Panhellenic Conference of Developmental Psychology with International Participation: May 10th to 13th, 2018, Hellenic Psychological Society and University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.
 • Kotsoni, P. A & Ypsilandis, G.S (2018). Examining L2 Vocabulary Supportive Feedback Strategies in Typically Developing Children and Children with Learning Disabilities. In Conference of Developmental Language Disorders, September 26th to 29th, 2018, Facultad de Educacion, UNED, Madrid, Spain.

Seminars and Conferences Attended

 • The University of Reading (England) Multilingualism program at CINN (Centre for Integrative Neuroscience and Neuroimaging), July, 2019.
 • Seminar Title: “fMRI Basics, Pre-processing and Data Analysis”. Seminar by Christos Pliatsikas (University of Reading).
 • Seminar Title: “Structural MRI analysis – the Basics”. Seminar by Christos Pliatsikas (University of Reading).
 • Seminar Title: “Introduction to EEG Methods”. Seminar by Ivano Ras, Catriona Scrivener (University of Reading).
 • Seminar Title: “EEG Analysis”. “Seminar by Mario Bartolo (Brain Products).
 • Seminar Title: “Introduction to Brain Vision Analyser”. Seminar by Mario Bartolo (Brain Products).
 • Seminar Title: “An Introduction to Taking Physiological Measurements”. Seminar by Nick Hedger (University of Reading).
 • Seminar Title: “An Introduction to Transcranial Magnetic Stimulation”. Seminar by Nicolo Biagi (University of Reading).
 • Seminar Title: “An Introduction to Connectivity and Connectomics”. Seminar by Carolyn McNabb (University of Reading).
 • Seminar Title: “An Introduction to Computational Neuroscience”. Seminar by Ingo Bojak( University of Reading).
 • Seminar Title: “Bayesian Statistics 1”. Seminar by Richard Everitt (University of Reading).
 • Seminar Title: “Bayesian Statistics 2”. Seminar by Richard Everitt (University of Reading).
 • Seminar Title: “Reproducibility – Challenge not Crisis”. Seminar by Etienne Roesch (University of Reading).
 • Seminar Title: “Open Science Practices: What for and How?”. Seminar by Inge Lasser (University of Reading).
 • Seminar Title: “On the Mind-Brain Problem”. Seminar by Emma Borg (University of Reading).
 • Seminar Title: “Approaches to Investigating Moral Cognition”. Seminar by Kathryn Francis (University of Bradford).
 • Seminar Title: “Artificial Grammar Learning and Language Impairment”. Seminar by Daniel Fryer and Beth Phillips (University of Reading).
 • Seminar Title: “Bilingualism and Dementia”. Seminar by Toms Voits, (University of Reading).
 • Conference Title: “L’italianiano nel Mediterraneo-”. Organization: Aristotle University of Thessaloniki and Dante Alighieri Society (Thessaloniki, Greece, December, 2010).
 • Seminar Title: “Teaching Proficiency and First Certificate Level” Organisation: University of Cambridge, Esol Examinations (Thessaloniki, Greece, 2004).
 • Seminar Title: “Teaching listening and speaking for the ket and pet exams and YLE skills” Organisation: University of Cambridge, Esol Examinations (Thessaloniki, Greece, 2004).
 • Seminar Title: “Preparation for KET and PET examinations” Organisation: University of Cambridge, Esol Examinations (Thessaloniki, Greece, 2003).
 • Forty-hour Seminar Title: “Teacher Training Workshop: Teaching Reading, Teaching Grammar, Teaching Listening, Teaching Writing, Teaching Speaking-”. Seminar by Olha Madylus  Organization: British Council (Thessaloniki, Greece, September, 2000).
 • Seminar Title: “Neurobiology of Autism”. Seminar by Bhisma Chakrabarti (University of Reading).
 • Seminar Title: “Applications of Neuroimaging to Language Impairments after Stroke”. A seminar by Holly Robson (University of Reading).
 • Four-Day Conference Title: Developmental Language Disorders. Organisations: Facultad de Educacion, UNED, Madrid, Spain (Madrid, September 26th to 29th, 2018).
 • Three-day Conference Title: 6th Panhellenic Conference of Developmental Psychology with International Participation Organisations: Hellenic Psychological Society and University of Macedonia, Thessaloniki, Greece (Thessaloniki, May 10th to 13th, 2018).
 • Four-Day Conference Title:The Future of Education 8th International Conference Organisations: Pixel, Florence (Florence, June, 2018)
 • Three-day Conference Title: 1St International Scientific Conference: Educational Leadership, Effective Administration and Ethical Values. Organisations: University of Macedonia, Aristotle University of Thessaloniki, ASPAITE and University of Cyprus (Thessaloniki, November, 2017).
 • Seminar Title: “Some Beliefs about Language Teaching and a Video Example”. Seminar by Prof. David Little (Trinity University, Ireland). Organization: Aristotle University of Thessaloniki. (Thessaloniki, Greece, October, 2017).
 • Seminar Title: “Language learner autonomy: practice and Theory”. Seminar by Prof. David Little (Trinity University, Ireland). Organization: Aristotle University of Thessaloniki. (Thessaloniki, Greece, October, 2017).
 • Seminar Title: “Language Learner Autonomy and the Use of Technology in language teaching/learning”. Seminar by Prof. David Little (Trinity University, Ireland). Organization: Aristotle University of Thessaloniki. (Thessaloniki, Greece, October, 2017).
 • Seminar Title: “Listening and Language Learning in the Digital Age-”. Seminar by Prof. Philip Hubbard (Stanford University,USA).  Organization: Aristotle University of Thessaloniki (Thessaloniki, Greece, March, 2017).
 • Two-day Seminar Title: “Issues in ISLA -Incidental Second Language Acquisition-”. Seminar by Prof. Michael Long (University of Maryland). Organization: Aristotle University of Thessaloniki (Thessaloniki, Greece, December, 2016).
 • Seminar Title: “Language Learner Autonomy: What it is and how it works in the classroom”. Seminar by Prof. David Little (Trinity University, Ireland). Organization: Aristotle University of Thessaloniki. (Thessaloniki, Greece, November 2016).
 • Seminar Title: “Using Technology to promote language learner autonomy-”. Seminar by Prof. David Little (Trinity University, Ireland). Organization: Aristotle University of Thessaloniki (Thessaloniki, Greece, November, 2016).
 • Seminar Title: “The Importance of Limits in the Learning Process in the Class Enviroment-”. Seminar by Dr. Livaniou Eleni Organization: Burlington Books (Thessaloniki, Greece, June 2015).