Γερμανικά

Παιδιά

 • 5 – 9 ετών
  Επίπεδα Α1 Α2

 • 10 – 16 ετών
  Επίπεδα Α1 Α2 Β1 Β2

'Εφηβοι

 • Επιπεδα Β2 C1 C2

Ενήλικες

 • Εντατικά όλων των επιπέδων

 • Γερμανικά για την εργασία

kotsonischoolgrey2

Άλλα

 • Μαθήματα με διαδραστικό πίνακα

 • Τάμπλετ για κάθε μαθητή

 • Ανακάλυψη των Γερμανικών μέσα από γλωσσικά παιχνίδια

 • Γλώσσα και πολιτισμικά Project