Γερμανικά

Παιδιά

  • 5 – 9 ετών
    Επίπεδα Α1 Α2

  • 10 – 16 ετών
    Επίπεδα Α1 Α2 Β1 Β2

'Εφηβοι

  • Επιπεδα Β2 C1 C2

Ενήλικες

  • Εντατικά όλων των επιπέδων

  • Γερμανικά για την εργασία

kotsonischoolgrey2

Άλλα

  • Μαθήματα με διαδραστικό πίνακα

  • Τάμπλετ για κάθε μαθητή

  • Ανακάλυψη των Γερμανικών μέσα από γλωσσικά παιχνίδια

  • Γλώσσα και πολιτισμικά Project