Μαθησιακές Δυσκολίες…

kotsoni_language_school

Το Kotsoni language school είναι ένα πρότυπο φροντιστήριο ξένων γλωσσών με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στην ξενόγλωσση τάξη σεβόμενοι τις διεθνής διακυρήξεις για την εκπαίδευση σύμφωνα με τις οποίες όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και αυτή οφείλει να περιλαμβάνει και την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Σύμφωνα με την αρχή της διαφορετικότητας ενσωματώνουμε και συμπεριλαμβάνουμε στη γενική τάξη όλους τους μαθητές στο σχολείο μας εφαρμόζοντας μεθόδους όπως το σύστημα προώθησης θετικής συμπεριφοράς και τη λειτουργική ανάλυση της συμπεριφοράς τα οποία βασίζονται στη θετική επιβράβευση και την τόνωση της αυτοεκτίμησης και του κινήτρου των μαθητών και την μείωση των αρνητικών συμπεριφορών που εμφανίζουν σε σχολικά περιβάλλοντα.
Πρωτοποριακά, στον κόσμο, υιοθετούμε και εφαρμόζουμε μεθοδολογίες, προσεγγίσεις και παρεμβάσεις κατάλληλες για τυπικούς μαθητές και μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, ΔΕΠΥ, Αυτισμό και άλλες Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες που αρχικά αναπτύχθηκαν για την διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και τις προσαρμόζουμε στο ξενόγλωσσο μάθημα όπως διαφοροποιημένη διδασκαλία, πολυαισθητηριακές μεθόδους, την ενεργό απόκριση μαθητών, διδασκαλία που βασίζεται στο μαθησιακό στυλ και στις στρατηγικές μάθησης των μαθητών μετά από την κατάλληλη αξιολόγησή τους με ειδικά εργαλεία.
Τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας μας, των ειδικών πρακτικών και παρεμβάσεων είναι ορατά άμεσα από τους μαθητές και τους γονείς αυτών καθώς ακόμη και μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες δεν δυσκολεύονται, μαθαίνουν και επικοινωνούν στα Αγγλικά εύκολα και ευχάριστα χρησιμοποιώντας τη ξένη γλώσσα! Επίσης, τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων δικαιώνουν κάθε χρόνο την προσπάθεια των παιδιών και τη δική μας καθώς τα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης αγγίζουν το 100% ακόμη και στα παιδιά με δυσκολίες.