‘Ερευνα και Καινοτομία

research

Πρωτοποριακά σε όλη την Ελλάδα στο σχολείο μας διεξάγονται εμπειρικές και πειραματικές έρευνες με σκοπό την διερεύνηση του πιο αποτελεσματικού τρόπου μάθησης του κάθε μαθητή ξεχωριστά και ανάλογα προσαρμόζονται οι αντίστοιχες μεθοδολογίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την αποτελεσματική ενσωμάτωση όλων των μαθητών στο ξενόγλωσσο μαθησιακό περιβάλλον. Ιδιαίτερα, εστιάζουμε στις πιθανές Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Μαθησιακές Δυσκολίες όπως: δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, ΔΕΠΥ, νοητική καθυστέρηση και Αυτισμό και αντιστοίχως προσαρμόζουμε το πρόγραμμα σπουδών μας.
Στις έρευνες αυτές εξετάζονται, αντιστοίχως στη μητρική και στη ξένη γλώσσα, στρατηγικές υποστηρικτικής ανατροφοδότησης, στρατηγικές μάθησης της ξένης γλώσσας που υιοθετούν οι μαθητές κατά την διαδικασία της μάθησης του λεξιλογίου, της κατανόησης γραπτών κειμένων και ακουστικών διαλόγων και της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Επιπρόσθετα, εξετάζεται το μαθησιακό στυλ των μαθητών και πιο συγκεκριμένα αν ανήκουν στον οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό τύπο ή σε άλλους συνδυαστικούς τύπους ώστε σε συνδυασμό με τις στρατηγικές μάθησης υιοθετούνται κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κάθε μαθητική ομάδα και επίσης για κάθε έναν μαθητή ξεχωριστά.

Επίσης, ερευνούμε τις ατομικές διαφορές του κάθε μαθητή του σχολείου μας. Συγκεκριμένα, μέσα από εργαλεία αξιολογούμε τις γνωστικές και τις γλωσσικές ικανότητες του μαθητή στη μητρική και ξένη γλώσσα και αντίστοιχα προσαρμόζουμε τις πρακτικές και στρατηγικές διδασκαλίας.
Επιπλέον, παρέχουμε τις αντίστοιχες συμβουλές και πληροφορίες στους γονείς για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μάθησης και μελέτης της μητρικής και ξένης γλώσσας.
Αντίστοιχες έρευνες πραγματοποιούνται από την κ. Κοτσώνη και σε άλλα ΚΞΓ με σκοπό πάντα την προώθηση αποτελεσματικών πρακτικών και μεθοδολογιών τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο τάξης.
Το 2016, 2017, 2018 και το 2019 διεξήχθησαν έρευνες στο σχολείο μας στα Λαγυνά.
Το 2018 η κ. Κοτσώνη διεξήγαγε έρευνα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της κ. Βαρβάρας Καρακίτσου στον Σταυρό και στη Ν. Απόλλωνία καθώς επίσης, στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της κ. Κορίνας Παπαδοπούλου στο Πλαγιάρι και στην Επανωμή.
Το 2019 διεξήχθε έρευνα στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών της κ. Άννας Μάρκου στην Αριδαία.

Cognitive and Learning Portfolio

Πως ξεκίνησε..

  • Το Cognitive & Learning Portfolio είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα παγκοσμίως που δημιουργήθηκε από την Γιώτα Κοτσώνη, υπ. Διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ιδιοκτήτρια του  Kotsoni Language School, νευρογλωσσολόγο στις Γλωσσικές Διαταραχές και Ειδική Παιδαγωγό,  συγγραφέα και ερευνήτρια, η οποία παράλληλα με την διδακτική εμπειρία και τις σπουδές στο αντικείμενο διεξάγει έρευνες με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της μάθησης της ξένης γλώσσας.

Τι είναι…

  • Είναι μια μοναδική Αξιολόγηση γνωστικών και γλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών και άλλων παραμέτρων μέσα από πολλά γνωστικά και γλωσσικά εργαλεία ειδικά προσαρμοσμένα για την αναγνώριση του μαθησιακού και γνωστικού τύπου του κάθε μαθητή.

Η διαδικασία..

  • Ο κάθε μαθητής αξιολογείται ατομικά στην αρχή της φοίτησης του και καθώς και διαχρονικά κατά την διάρκεια των σπουδών του σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
  • Καθ’ όλη τη διαδικασία δημιουργείται το προσωπικό portfolio (φάκελος) το οποίο περιέχει πληροφορίες για τις ικανότητες, τις αδυναμίες, τα δυνατά και αδύναμα σημεία, τις στρατηγικές μάθησης καθώς και το μαθησιακό τύπο του κάθε μαθητή.

Γιατί είναι χρήσιμο..

  • Προσφέρει στους μαθητές, στους καθηγητές αλλά και στους γονείς πληροφορίες, συμβουλές και αποτελεσματικές τεχνικές και για τον ευκολότερο τρόπο εκμάθησης της γλώσσας, μητρικής και ξένης για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά.
  • Ενημερώνει τους καθηγητές για τις μαθησιακές ικανότητες και αδυναμίες του κάθε μαθητή τους ώστε να προσφέρουν μεθοδολογίες και τεχνικές διδασκαλίας που ανταποκρίνονται καλύτερα στις γνωστικές και μαθησιακές ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.
kotsonischoolgrey3