Τεχνολογία

kotsoni_language_school1
 • Διαδραστικοί πίνακες και Tablets για κάθε μαθητή
 • Οι μαθητές εξασκούνται σε επιπλέον γλωσσικές δραστηριότητες
 • Συναγωνίζονται σε quizzes και παιχνίδια γνώσεων
 • Μοιράζονται τις ιδέες τους και μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον
 • Μαθαίνουν μέσα της ανακάλυψης και του παιχνιδιού
 • Κάνουμε χρήση των Ηλεκτρονικών Πλατφόρμων που καθιστούν τη μάθηση μια ενδιαφερουσα γεμάτη παιχνίδια διαδικασία και μέσα από αυτόν τον τρόπο ενσωματώνεται η εναλλακτική εκπαίδευση στη τάξη.
 • Δημιουργούμε τις δικές μας δραστηριότητες σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών μας μέσα από ειδικά προγράμματα.

Το 2018-2019 ενσωματώσαμε πιλοτικά τις πλατφόρμες Kahoot και Dojo.

 • Kahoot: Η τάξη μπορεί να λάβει μέρος σε διάφορα κουίζ, παιχνίδια γνώσεων
  και ψηφοφορίες ατομικά ο κάθε μαθητής ή ομαδικά συναγωνίζονται και
  μαθαίνουν.
 • Dojo Class: Εκπαιδευτική πλατφόρμα όπου διαμορφώνουμε την κάθε τάξη με
  μοναδικό τρόπο. Η κάθε τάξη έχει τον δικό της κωδικό και μπορεί να
  συμμετάσχει ενεργά σε διάφορες εργασίες αλλά και να μαζέψει πόντους τόσο
  ατομικά όσο και ομαδικά. Ο κάθε μαθητής έχει δικό του κωδικό και μπορεί να
  πλοηγηθεί στη πλατφόρμα με ασφάλεια. Οι γονείς μπορούν να διαβάζουν την
  πρόοδο των μαθητών διαβάζοντας τις προσωπικές αξιολογήσεις τους αλλά και
  βλέποντας υλικό από την διεξαγωγή διάφορων εργασιών και projects καθ’ όλη
  την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.