Καθηγήτρια
Brief info

Ονομάζομαι Γιώτα Κουτσώνη και είμαι απόφοιτος της Γερμανικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο την διδασκαλία των Γερμανικών ως ξένη γλώσσα από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με διατριβή στην διδασκαλία των Γερμανικών στην προσχολική ηλικία.

 Έχω παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση για καθητητές Αγγλικών σε εξειδικευμένο κέντρο με έγγριση από το Πανεπιστήμιο του . Έχω παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα την διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και άλλες ιδιαιτερότητες. Διδάσκω Γερμανικά και Αγγλικά στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κοτσώνη από το 2012, με εμπειρία στην προετοιμασία των εξετάσεων γλωσσομάθειας όλων των Γερμανικών φορέων πιστοποίησης σε όλα τα επίπεδα. Όσον αφορά την διαδασκαλία των Αγγλικών επιλέγω τα μικρά παιδιά στα οποία έχω ιδιαίτερη αδυναμία, όπως μαρτυρά και η μεταπτυχιακή μου διατριβή. Σημαντικό για μένα είναι να ανακαλύπτουν οι μαθητές τα Γερμανικά και τα Αγγλικά και να μαθαίνουν τη γλώσσα μέσα από παραδείγματα του Γερμανόφωνου και Αγγλόφωνου πολιτισμού. Διότι η εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας πέρα από ένα πολύ σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική αποκατάσταση αποτελεί και έναν τρόπο να γνωρίσει κανείς τον πολιτισμό και τις αξίες μιας άλλης χώρας.